نوشته‌‌های محمد کرام‌الدینی

الف. کتاب‌ها
الف۱. كتاب‌های تألیفی
۱. مجموعهٔ مقالات، رهاورد، ۱۳۷۲
۲. آشنایی با مبانی زیست‌شناسی(كار مشترك)، انتشارات علوی، ۱۳۷۶
۳. زیست‌شناسی(كار گروهی)، انتشارات علوی، ۱۳۷۷
۴. فتوسنتز، انتشارات محراب قلم-۱۳۷۸ ( اثر برگزیده سومین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد - ۱۳۸۱)
۵. زیست‌شناسی گیاهی، انتشارات فاطمی ۱۳۷۹
۶. فرهنگ بزرگ سخن، ( دوره‌‌های ۸ جلدی، ۲ جلدی، تك جلدی بزرگ و جیبی) (كار گروهی) انتشارات علمی - ۱۳۸۱
۷. آشتی با علوم زیستی و بهداشت- جلد ۱، کتاب کار دانش آموز، موسسهٔ آشتی با علوم،(كار گروهی) ۱۳۸۲
۸. آشتی با علوم زیستی و بهداشت- جلد ۲، کتاب کار دانش آموز، موسسهٔ آشتی با علوم،(كار گروهی) ۱۳۸۲
۹. علوم زیستی و بهداشت، کتاب کار و فعالیت‌های تکمیلی دانش آموز، موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم،(كار گروهی) ۱۳۸۲
۱۰. رفتارشناسی، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۰
۱۱. بوم‌شناسی، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۱
۱۲. زیستن چون پروانه، انتشارات خانهٔ زیست‌شناسی، ۱۳۹۱
۱۳. مجموعهٔ ۶ جلدی دانستنی‌های جانوران ایران و جهان؛ انتشارات طلایی، ۱۳۹۵

الف۲. كتاب‌های ویرایشی
۱۴. بافت شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۷۷
۱۵. زیست‌شناسی گیاهی، انتشارات مدرسه ۱۳۷۹
۱۶. جانوران اطراف ما- انتشارات مدرسه - ۱۳۸۰
۱۷. چالش‌های علمی، فعالیت‌هایی برای دانش‌آموزان توانا، انتشارات آموزش علوم، زیر چاپ
۱۸. دورهٔ دو جلدی زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی: درسنامۀ بین‌المللی، انتشارات فاطمی، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰
۱۹. دورهٔ ۷ جلدی ثروت‌های طبیعی زمین، نشر افق
۲۰. تغییر گونه‌ها، انتشارات فاطمی ۱۳۸۸
۲۱. علم تكامل و جامعه، انتشارات خانهٔ زیست‌شناسی، ۱۳۸۸
۲۲. فیزیولوژی جانوری، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۰

الف۳. كتاب‌های ترجمه ای ۲۳. زیست‌شناسی (مجموعهٔ كمبریج) انتشارات مدرسه- ۱۳۸۲
۲۴. نمایش حیوانات( مجموعهٔ ۶ جلدی و تك جلدی، ویژهٔ کودکان) انتشارات افق ۱۳۸۴
۲۵. گیاهان، انتشارات فنی ایران- ۱۳۸۴ (برندهٔ جایزهٔ كتاب سال ۱۳۸۵)
۲۶. بوم‌شناسی و رفتارشناسی، موسسهٔ فرهنگی فاطمی، زیر چاپ
۲۷. زیست‌شناسی با رویكرد مولكولی(بی‌اس‌سی‌اس)، (کار گروهی) در دو جلد، مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی، ۱۳۸۹
۲۸. بوم‌شناسی، مجموعهٔ دیسكاوری، انتشارات فاطمی، ۱۳۸۸
۲۹. دانشنامهٔ علوم كودكان و نوجوانان، انتشارات افق(كار گروهی)، زیر چاپ
۳۰. دایرةالمعارف اینترنتی نوجوانان، انتشارات محراب قلم (كار گروهی)، ۱۳۸۹
۳۱. میراث مسلمانان در جهان ما، انتشارات طلایی، ۱۳۹۱

الف۴. کتاب‌های درسی (کار گروهی)
۳۲. علوم تجربی پایهٔ پنجم ابتدایی
۳۳. علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان-۱۳۷۸ و ۱۳۷۶
۳۴. زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۱) سال دوم رشتهٔ علوم تجربی-۱۳۷۹
۳۵. کتاب معلم زیست شناسی و آزمایشگاه (۱)، ۱۳۸۱
۳۶. كتاب معلم علوم زیستی و بهداشت-۱۳۷۸
۳۷. آموزش بهداشت باروری پیوست علوم تجربی سال سوم راهنمایی ۱۳۸۰
۳۸. علوم تجربی- سال سوم راهنمایی-۱۳۸۰
۳۹. زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۲)، سال سوم رشتهٔ علوم تجربی-۱۳۸۰
۴۰. کتاب معلم زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)، ۱۳۸۲
۴۱. زیست شناسی پیش دانشگاهی، دوره پیش دانشگاهی، ۱۳۸۱
۴۲. پیشگیری از ایدز، پیوست علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان، ۱۳۸۲
۴۳. زیست‌شناسی(۱) پایهٔ دهم، ۱۳۹۵

الف۵. گردآوری، ترجمه، نظارت و هماهنگی
۴۴. المپیاد زیست شناسی، موسسهٔ فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم، ۱۳۸۳
۴۵. فرهنگنامهٔ حیات وحش ایران (مهره‌داران)، انتشارات طلایی، ۱۳۸۸


ب. مقالات
ب۱. مقالات بین المللی
۱. توسعهٔ آموزش زیست‌شناسی در كشورهای در حال توسعه
Developing Biology Education in Developing Countries, BioEd2000 Symposium, Paris,2000
۲. برنامه ریزی درسی پروژه محور در آموزش علوم (كار مشترك)
Project-Based curriculum Development in Science Education, University of Western Sidney, Sidney, Australia 2001
۳. یادگیری پروژه محور در آموزش علوم (كار مشترك)
Project-Based Learning in Science Education, 3ed conference on Science, Mathematics and Technology Education,East London, South Africa, 2003

ب۲. سرمقاله‌ها (برای فصل‌نامهٔ رشد آموزش زیست‌شناسی)
۴. پیشرفت زیست‌شناسی (شمارهٔ ۶۱)
۵. پیشینه‌ای به درازای تاریخ زندگانی آدمی (شمارهٔ ۶۲)
۶. فقط یک کلیک (شمارهٔ ۶۳)
۷. دانش جدید، دانش سنتی (شمارهٔ ۶۴)
۸. تغییر و تحول (شمارهٔ ۶۵)
۹. مرا عهدی است با جانان (شمارهٔ ۶۸)
۱۰. مانده از شب‌های دورادور (شمارهٔ ۶۹)
۱۱. در اهمیت زیست‌شناسی تکاملی (شمارهٔ ۷۰)
۱۲. آفتابیش در میان (شمارهٔ ۷۱)
۱۳. دم فرو بستن به وقت گفتن (شمارهٔ ۷۲)
۱۴. سر در گم در ترجمه‌ای نامفهوم (شمارهٔ ۷۳)
۱۵. در مزایای سردبیری (شمارهٔ ۷۴)
۱۶. یکی داستانی است پر آب چشم (شمارهٔ ۷۵)
۱۷. شیر بی دم و سر و اشکم (شمارهٔ ۷۶)
۱۸. نکته‌هایی چند (شمارهٔ ۷۷)
۱۹. نو ز کجا می‌رسد؟ (شمارهٔ ۷۸)
۲۰. مشاهدهٔ سلول پیاز با قوطی کبریت (شمارهٔ ۷۹)
۲۱. هشتاد (شمارهٔ ۸۰)
۲۲. تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند (شمارهٔ ۸۱)
۲۳. واژه‌هایش همه از جنس بلور (شمارهٔ ۸۲)
۲۴. دزدی زیستی (شمارهٔ ۸۳)
۲۵. آنچه خود داشت (شمارهٔ ۸۴)
۲۶. آرمانشهری که زیست‌شناسان خواهند ساخت (شمارهٔ ۸۵)
۲۷. بارکُد برای جانداران (شمارهٔ ۸۶)
۲۸. قدر مجموعهٔ گل مرغ سحر داند و بس (شمارهٔ ۸۷)
۲۹. آیا تدریس تاریخ علم ضرورت دارد؟ (شمارهٔ ۸۸)
۳۰. فرهنگ علمی (شمارهٔ ۸۹)
۳۱. روش‌های نوین علم‌آموزی (شمارهٔ ۹۰)
۳۲. دنیای قشنگ و نو در میان بیم و امید (شمارهٔ ۹۱)
۳۳. موجیم که آسودگی ما عدم ماست (شمارهٔ ۹۲)
۳۴. رقابت یا رفاقت (شمارهٔ ۹۳)
۳۵. کتاب درسی دیجیتال، آری یا نه؟ (شمارهٔ ۹۴)
۳۶. تنها خواهیم ماند (شمارهٔ ۹۵)
۳۷. صفحه‌های رنگارنگ (شمارهٔ ۹۶)
۳۸. عدالت آموزشی: رویکرد و راهکارهای نوین (شمارهٔ ۹۷)
۳۹. به امید خبرهاى خوب (شمارهٔ ۹۸)
۴۰. ۳۰سال و ۱۰۰ شماره (شمارهٔ ۱۰۰)
۴۱. دردِ دلِ سردبیرِ ویراستار (شمارهٔ ۱۰۱)
۴۲. بی‌کفایتی نشر کاغذی و سنتی (شمارهٔ ۱۰۲)
۴۳. آزادی کتاب‌های درسی (شمارهٔ ۱۰۳)
۴۴. می‌خواهم داستان بگویم (شمارهٔ ۱۰۴)
۴۵. زیست‌گرایی، زیست‌گریزی، بُن‌بُری(شمارهٔ ۱۰۵)

ب۳. مقالات برای جوانان (رشد جوان)
۴۶. سمندر لرستانی، فروردین ۹۲
۴۷. پرواز در تاریکی، اردیبهشت ۹۲
۴۸. دوست داشتنی‌های خزر ، مهر ۹۰
۴۹. گل گشت (آشنایی با گیاهان خودروی ایران)، آبان ۹۰
۵۰. دوست‌داشتنی‌های دریای جنوب، آذر ۹۰
۵۱. بیابان تنها نیست، دی ۹۰
۵۲. زندگی آبی‌خاکی (آشنایی با دوزیستان ایران)، بهمن ۹۰
۵۳. لب دریا مهمانی است (آشنایی با پرندگان ساحلی ایران)، اسفند۹۰
۵۴. برفی و دوستان (آشنایی با گنجشک‌های ایران)، فروردین ۹۱
۵۵. شکار و شکارچی، اردیبهشت ۹۱
۵۶. گیاهی که راه می‌رود، مهر ۸۹
۵۷. کوکو، پرندهٔ بی‌خانمان، آبان ۸۹
۵۸. پلنگ ایرانی، آذر ۸۹
۵۹. محیط زیست ایران، دی‌ماه ۸۹
۶۰. سریع‌‌ترین دونده‌ی جهان، بهمن ۸۹
۶۱. گوهر شب چراغ ایران، اسفند۸۹
۶۲. در آستانه‌ی تهدید، فروردین ۹۰
۶۳. دزد از آسمان می‌آید، اردیبهشت ۹۰
۶۴. اقلیم هفت‌رنگ، مهر ۹۱
۶۵. گوزن زرد ایران، آبان ۹۱
۶۶. شیر ایرانی در هندوستان!، آذر ۹۱
۶۷. گاندو، تمساح پوزه کوتاه، دی ۹۱
۶۸. خداحافظ حیات‌وحش!، بهمن ۹۱
۶۹. ببری که افسانه شد، اسفند ۹۱
۷۰. بلوندِ ایرانی (دربارهٔ زاغ بور)، مهر ۹۲
۷۱. پری شاهرخ، آبان ۹۲
۷۲. کبوترهای ایران، آذر ۹۲
۷۳. همای کم سعادت، دی ۹۲
۷۴. هوش بر فراز شهرها، بهمن ۹۲
۷۵. مسافران آسمانی، اسفند ۹۲
۷۶. پرندگان رنگارنگ ایران، فروردین ۹۳
۷۷. پرندگان شناگر، اردیبهست ۹۳
۷۸. ستاره‌های دنباله‌دار (سرمقاله)، بهمن ۹۳
۷۹. آلاینده‌های گاوی، مهر۹۴

ب۴. مقالات برای کودکان (رشد نوآموز)
۸۰. مواظب دندان خود باشیم، مهر ۹۳
۸۱. همه چیز در حال تغییر است، آبان ۹۳
۸۲. کدام دانه، کدام میوه؟، آذر ۹۳
۸۳. راست یا چپ؟، دی ۹۳
۸۴. تغییر رنگ، بهمن ۹۳
۸۵. گوشی پزشکی بسازید، اسفند ۹۳
۸۶. با شیر پلاستیک بسازید، فروردین ۹۴
۸۷. پوسته‌ی تخم‌مرغ، اردیبهشت ۹۴
۸۸. بادبادک بازی، خرداد ۹۴
۸۹. رنگین‌کمانی در غذای من، مهر ۱۳۹۴
۹۰. آیا می خواهید قوی‌تر شوید؟، آبان ۱۳۹۴
۹۱. غذاهای گیاهی، آذر ۱۳۹۴
۹۲. نان کامل بخوریم، دی ۱۳۹۴
۹۳. بفرمایید آب، بهمن ۱۳۹۴
۹۴. آب پاک و سالم، اسفند ۱۳۹۴
۹۵. غذای رنگارنگ، فروردین ۱۳۹۵
۹۶. کدام شیر بهتر است؟، اردیبهشت ۱۳۹۵
۹۷. فیبر بخوریم، تابستان ۱۳۹۵
۹۸. گلخانهٔ کوچک، مهر ۱۳۹۵
۹۹. شباهت‌ها و تفاوت‌ها، آبان ۱۳۹۵
۱۰۰. من قوی‌ترم یا لوبیا، دی‌ماه ۱۳۹۵
۱۰۱. ریشه‌های خوشمزه، اسفند ۱۳۹۵

ب۵. مقالات تالیفی
۱۰۲. بررسی گلسنگ‌های ارتفاعات شمال تهران(با دکتر حسن دیانت نژاد)، نشریهٔ علوم دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد۵، شمارهٔ ۱و۲ ۱۳۷۲
۱۰۳. دیوارهٔ باكتری‌ها، رشد آموزش زیست‌شناسی، سال۷، شمارهٔ ۲۸، تابستان ۱۳۷۱
۱۰۴. مبارزه با آلودگی هوا توسط گلسنگها، اطلاعات علمی، سال۶، شمار‌ی۵، اول تیرماه ۱۳۷۰
۱۰۵. گل افشانی: مكانیسم‌های گل زایی در گیاهان، اطلاعات علمی، سال۵، شمار‌ی ۲۴، اسفند ۱۳۶۹
۱۰۶. پروتوپلاست گیاهی، اطلاعات علمی، سال۵، شمار‌ی ۲۰، اول دی ماه ۱۳۶۹
۱۰۷. گردهمایی دربارهٔ آمزش علوم، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۳۹، زمستان ۱۳۷۶
۱۰۸. المپیاد بین المللی زیست شناسی، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۴۲، پاییز ۱۳۷۷
۱۰۹. کارل فون لینه میزبان دانش آموزان ایرانی، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۴۵، زمستان ۱۳۷۸
۱۱۰. توسعه آموزش زیست‌شناسی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۴۹،
۱۱۱. گردهمایی دربارهٔ آموزش علوم، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۳۹، زمستان ۱۳۷۶
۱۱۲. المپیاد بین المللی زیست شناسی، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۴۲، پاییز ۱۳۷۷
۱۱۳. کارل فون لینه میزبان دانش آموزان ایرانی، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۴۵، زمستان ۱۳۷۸
۱۱۴. جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی اموزش و پرورش کشور، فصلنامه علمی محیط زیست، شماره ۴۱، بهار ۸۳
۱۱۵. آزمون‌های تصویری در آموزش زیست شناسی، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۵۶، پاییز ۱۳۸۳
۱۱۶. آموزش مبتنی بر پروژه، رشد آموزش ابتدایی، شمارهٔ ۳ سال ۱۳۸۳
۱۱۷. انداختن تخم مرغ از بام، چگونه در آموزش علوم از پروژه استفاده کنیم؛ رشد آموزش ابتدایی، شمارهٔ۵ سال ۱۳۸۳
۱۱۸. سفر به کرهٔ مریخ، چگونه در آموزش علوم از پروژه استفاده کنیم؛ رشد اموزش ابتدایی، شمارهٔ ۷ سال ۱۳۸۳
۱۱۹. ارزشیابی از عمق یادگیری، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۵۹، تابستان ۱۳۸۴
۱۲۰. چگونه تدریس کنیم، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۶۰، پاییز ۱۳۸۴
۱۲۱. پروژه در کلاس شما، رشد آموزش ابتدایی، شمارهٔ ۸ ، ۱۳۸۴
۱۲۲. آموزش زیست شناسی با پروژه، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۶۴ پاییز ۱۳۸۵
۱۲۳. از میان یادداشت‌ها: گزارشی از هفدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی آرژانتین، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۶۵، زمستان ۱۳۸۵
۱۲۴. فراز و نشیب‌های ترجمهٔ علم و فن، كتاب ماه علوم و فنون، شمارهٔ ۱، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۲۵. سوسیوبیولوژی یا زیست‌جامعه‌شناسی(نقد كتاب)، كتاب ماه علوم و فنون، شمارهٔ ۱، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۲۶. فراز و نشیب‌های ترجمهٔ علم و فن، كتاب ماه علوم و فنون، شمارهٔ ۲، خرداد ۱۳۸۶
۱۲۷. فراز و نشیب‌های ترجمهٔ علم و فن، كتاب ماه علوم و فنون، شمارهٔ ۳، تیر ۱۳۸۶
۱۲۸. پدر معلم، دربارۀ دكتر محمود بهزاد، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارۀ ۶۹، زمستان ۱۳۸۴
۱۲۹. مسابقه در كنار رود تُندرو، دربارۀ هجدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارۀ ۶۹، زمستان ۱۳۸۴
۱۳۰. تجربه‌هایی از المپیاد جهانی زیست‌شاسی (با دكتر هانس مورالیس)، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۲، پاییز ۱۳۸۷
۱۳۱. موافق باشی یا مخالف، فقط یک کلیک با هم فاصله داریم، رشد مدرسهٔ فردا، شمارهٔ ۵۰، دی‌ماه ۱۳۸۹
۱۳۲. دانشمندان چگونه می‌اندیشند، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۸۲، بهار ۱۳۹۰
۱۳۳. مدرسه ی روزنامه نگاری علمی۱، ۲ و ۳، رشد آموزش زیست شناسی، شماره های ۸۵، ۸۶ و ۸۸، زمستان ۱۳۹۰، بهار و پاییز۱۳۹۱
۱۳۴. بارکد برای جانداران، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۸۶ (بهار ۱۳۹۱) ۱۳۵. کودکی می رفت و در ره می گریست: درنگی در روش های آموزش زیست شناسی، رشد آموزش زیست شناسی، شماره ی ۸۷، تابستان ۱۳۹۱
۱۳۶. قدر مجموعهٔ گل مرغ سحر داند و بس، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۸۷ (تابستان ۱۳۹۱)
۱۳۷. آیا تدریس تاریخ علم ضرورت دارد؟، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۸۸ (پاییز ۱۳۹۱)
۱۳۸. فرهنگ علمی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۸۹ (زمستان ۱۳۹۱)
۱۳۹. روش‌های نوین علم‌آموزی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۰ (بهار ۱۳۹۲)
۱۴۰. دنیایِ قشنگِ نو در میان بیم و امید، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۱ (تابستان۱۳۹۲)
۱۴۱. زیست‌شناسی نوین و مسائل نوین اجتماعی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۲ (پاییز ۱۳۹۲)
۱۴۲. دانش‌نامه زندگی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۴ (بهار ۱۳۹۳)
۱۴۳. یک قرن زندگی، نگاهی به زندگی ارنست مِیر، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۶ (پاییز ۱۳۹۳)
۱۴۴. در میان گل‌های پلومریا (گزارش)، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۷ (زمستان ۱۳۹۴)
۱۴۵. اندیشه هایى در آموزش علوم، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۹۸ (بهار۱۳۹۴)
۱۴۶. اخلاق، علم و تشریح جانوران در کلاس درس، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۱۰۱، زمستان ۱۳۹۴
۱۴۷. حیوانات هم درد می‌کشند، رشد مدرسهٔ فردا، شمارهٔ ۸۵، فروردین ۱۳۹۴
۱۴۸. نهنگ: ماهی، خزنده یا پستاندار؟ رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۱۰۲، بهار ۱۳۹۵
۱۴۹. ویژگی‌های منابع آموزشی درس زیست‌شناسی، جوانه شمارهٔ ۵۲
۱۵۰. زیست‌شناس نوین و آرمان‌شهر جهانی، دنا، شمارهٔ ۱۲، بهار ۱۳۹۴

ب۶. مقالات ترجمه ای
۱۵۱. استفاده از قیاس در آموزش علوم، رشد آموزش راهنمایی، زمستان ۱۳۷۵، شمارهٔ ۱۲
۱۵۲. مهندسان كوچك امروز، رشد آموزش راهنمایی، زمستان ۱۳۷۴، شمارهٔ ۹
۱۵۳. سنگهاو هوازدگی، رشد آموزش راهنمایی، زمستان ۱۳۷۴، شمارهٔ ۹
۱۵۴. مدل‌هایی برای آموزش رویش دانه، رشد آموزش راهنمایی، پاییز ۱۳۷۵، شمارهٔ ۱۱
۱۵۵. یك تابستان با لئوناردو و ، رشد آموزش راهنمایی، پاییز ۱۳۷۴، شمارهٔ ۸
۱۵۶. كلسترول، اطلاعات علمی، سال ۵،شمارهٔ ۱۷،۱۵ آبان ۱۳۶۹
۱۵۷. هوش مصنوعی، اطلاعات علمی، سال۵، شمارهٔ ۱۶، اول آبان ۱۳۶۹
۱۵۸. گیاه گلپر، اطلاعات علمی، سال۴، شمارهٔ۱۱، ۱۵ تیر ۱۳۶۸
۱۵۹. قیچی‌های جدید برای برش كروموزوم‌ها، اطلاعات علمی، سال۵، شمارهٔ ۱۹، ۱۵آذر ۱۳۶۹
۱۶۰. جلبك شناسی تجربی، اطلاعات علمی، سال۳، شمارهٔ ۱۲، اول تیر ۱۳۶۷
۱۶۱. مبانی پزشكی سنتی چین، اطلاعات علمی، سال۴، شمارهٔ۲، اول بهمن ۱۳۶۷
۱۶۲. پس از چرنوبیل فرار ممكن نیست، اطلاعات علمی، سال۴، شمارهٔ ۹، اول خرداد ۱۳۶۷
۱۶۳. مورچه‌ها..، اطلاعات علمی، سال۹، شمارهٔ۴، بهمن۱۳۷۳
۱۶۴. درس پروتوپلاست گیاهی، رهاورد، سال ۱، شمارهٔ ۱ ، تابستان ۱۳۷۲
۱۶۵. میكروارگانیسم‌های خاك، اطلاعات علمی، سال۶، شمارهٔ ۲، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۰
۱۶۶. لزوم بازنگری در مسیر تكاملی پرندگان، اطلاعات علمی، سال۶، شمارهٔ۱، اول اردیبهشت ۱۳۷۰
۱۶۷. قطرهٔ خشكیده- روشی آسان برای تشخیص سرطان، اطلاعات علمی، سال ۴، شمارهٔ ۹
۱۶۸. راه‌های تدریس علوم بدون آزمایشگاه، رشد آموزش راهنمایی، زمستان ۱۳۷۵، شمارهٔ ۱۲
۱۶۹. ستارگان را بشمارید، رشد آموزش راهنمایی، بهار۱۳۷۵، شمارهٔ ۱۰
۱۷۰. ساختن آزمایشگاه بسیار آسان است، رشدآموزش راهنمایی، بهار۱۳۷۵، شمارهٔ۱۰
۱۷۱. تدریس بیوتكنولوژی در مدارس، رهاورد، سال ۱، شمارهٔ۱، تابستان ۱۳۷۲
۱۷۲. استخراج DNA از پیاز خوراکی، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۳۹، زمستان ۱۳۷۶
۱۷۳. آموزش بیوتکنولوژی در مدارس، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۴۰، بهار ۱۳۷۷
۱۷۴. پرسش‌های امنحانی زیست شناسی سلولی و مولکولی، رشد آموزش زیست شناسی شمارهٔ ۴۱، تابستان ۱۳۷۷
۱۷۵. پرسش‌های امتحانی دربارهٔ دستگاه‌های بدن جانداران، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۴۲، پاییز ۱۳۷۷
۱۷۶. پروژه‌های زیست شناسی: میوه‌های پرنده، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۴۲، پاییز ۱۳۷۷
۱۷۷. پرسش‌های امتحانی دربارهٔ جانداران و محیط زیست آن‌ها، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۴۳، زمستان ۱۳۷۷
۱۷۸. جایگاه زیست شناسی، نوشتهٔ ارنست مایر، مجلهٔ رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۵۷، زمستان ۱۳۸۳
۱۷۹. اکولوژی رفتار، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۶۲، بهار ۱۳۸۵
۱۸۰. پرسش‌های جامع، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۶۶(بهار ۱۳۸۶)
۱۸۱. ساختار زیست‌شناسی، نوشتهٔ ارنست مایر، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۶۷(تابستان ۱۳۸۶)
۱۸۲. معمای بزرگِ آموزش زیست شناسی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۶۸، پاییز ۱۳۸۶
۱۸۳. ششمین انقراض گروهی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۱، تابستان ۱۳۸۷
۱۸۴. رویكردهای نظریه محور به حیات، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۴، بهار ۱۳۸۸
۱۸۵. فهرست سرخ، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۵، تابستان ۱۳۸۸
۱۸۶. داروین، بدون رده‌بندی؟، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۶، پاییز ۱۳۸۸
۱۸۷. ششمین انقراض گروهی، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۱، تابستان ۱۳۸۷
۱۸۸. در زیست‌شناسی هیچ چیزی معنی ندارد، مگر در پرتو تكامل، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۷۹، تابستان ۱۳۸۹
۱۸۹. تاریخ تکامل در ژنوم نهفته است، رشد آموزش زیست شناسی شماره ی ۸۰، پاییز ۱۳۸۹
۱۹۰. در خط مقدم پژوهش های حافظه، یادگیری و فراموشی، رشد آموزش زیست شناسی، شماره ی ۸۶، بهار ۱۳۹۱

ج. گفت و گوها
۱۹۱. آموزش دبیران و روش نوین آموزش زیست شناسی، گفت و گوبا مجلهٔ رشد آموزش زیست‌شناسی۱۳۷۷
۱۹۲. مصاحبه با مجلهٔ پیک سنجش دربارهٔ المپیاد زیست شناسی
۱۹۳. مصاحبه با مجلهٔ رشد آموزش زیست شناسی( پایگاه اینترنتی گروه زیست شناسی)، شمارهٔ ۵۰
۱۹۴. تجربه‌هایی از آموزش بیوتکنولوژی در اروپا(گفت و گو با دکتر اکهارد لوسیوس، متخصص آموزش بیوتکنولوژی آلمان
) ۱۹۵. عمر نوح برای فرزندان شما، مصاحبه با رهبر پروژهٔ ژنوم انسان، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۶۱، زمستان ۱۳۸۴
۱۹۶. آب ما را خواهد برد، گفت و گو با دکتر سرکارآرانی در بارهٔ آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۶۳، تابستان ۱۳۸۵
۱۹۷. فرار مغزها و نخبه پروری، گفت و گو دربارهٔ المپیاد زیست شناسی کشور، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۶۵، زمستان ۱۳۸۵
۱۹۸. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط(گفت‌و‌گویی پیرامون كتاب سال)، كتاب ماه علوم و فنون، شمارهٔ ۱، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۹۹. زیست‌شناسی مجموعه‌‌ای از اجزای گسیخته نیست، ترجمه‌ای از گفت و گوی نیل كمبل با لیندا گراهام، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۳، زمستان
۱۳۸۷ ۲۰۰. زیستن چون پروانه، گفت و گو با دكتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۷۶، پاییز ۱۳۸۸
انتقال احساس لطیف جانور، گفت و گو با سید بابك موسوی عكاس حیات وحش ایران، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۷۶، پاییز ۱۳۸۸
۲۰۱. زمین را از كودكان‌مان قرض گرفته‌ایم، گفت و گو با علی مهاجران عكاس حیات وحش ایران، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۷۷، زمستان ۱۳۸۸
۲۰۲. می‌توانی غوغای دل بی‌قرارش را بشنوی، گفت و گو با نسرین خوش‌لحنی، دبیر شهرستان اردبیل، رشد آموزش زیست شناسی، شمارهٔ ۷۷، زمستان ۱۳۸۸
۲۰۳. خودمحوری در علم، علت اصلی عقب‌ماندگی، گفت‌و‌گو با دكتر احمد مجد، چهرهٔ ماندگار زیست‌شناسی كشور، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۸۰، پاییز ۱۳۸۹
۲۰۴. فارسی زبان علم هم باشد، گفت‌وگو با دکتر حسن ابراهیم راده، چهرهٔ ماندگار زیست‌شناسی کشور، رشد آموزش زیست‌شناسی، شمارهٔ ۸۲، بهار ۱۳۹۰
۲۰۵. به سوی شایستگی، گفت و گو با محمود امانی تهرانی، رشد آموزش زیست شناسی شماره ی ۸۴، پاییز ۱۳۹۰
۲۰۶. گذر از دانش حافظه‌ای به درک مفهومی، گفت و گو با روزنامهٔ شرق، ۲۴ مردادماه ۱۳۹۲
۲۰۷. کتاب‌های درسی کهنه‌اند، گفت و گو با هفته‌نامهٔ پاسارگاد، ۱ مهرماه ۱۳۹۲
۲۰۸. معلم فانوس‌های ذهن را روشنی می‌بخشد، گفت‌وگو با دکتر محمدرضا نوری دلویی، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۱۰۰، پاییز ۱۳۹۴
۲۰۹. علم همواره تحول‌آفرین و تمدن‌ساز بوده است، گفت‌وگو با دکتر محمدرضا نوری دلویی، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۱۰۱، زمستان ۱۳۹۴
۲۱۰. حرفی از جنس زمان، گفت‌وگو پیرامون ورود واژه‌های نو به کتاب‌های درسی، رشد آموزش زیست‌شناسی شمارهٔ ۱۰۳، پاییز ۱۳۹۵

د. سخنرانی‌ها
۲۱۱. جایگاه نوین دانش زیست شناسی(سخنرانی در جمع دانش آموزان اصفهان)
۲۱۲. آموزش زیست شناسی:روندهای نوین، رویکردهای نوین، هدف‌های نوین سخنرانی در جمع دبیران زیست شناسی کشور
۲۱۳. جایگاه نوین دانش زیست شناسی؛ سخنرانی در جمع دانش آموزان اصفهان در هشتمین دوره انجمن علمی جوان اصفهان
۲۱۴. توسعهٔ آموزش زیست شناسی در کشورهای در حال توسعه ، سمپوزیوم BioEd۲۰۰۰ در ماه مه سال ۲۰۰۰، پاریس
۲۱۵. کاربرد آزمون‌های تصویری درسنجش
۲۱۶. زبان معیار در متون درسی
۲۱۷. یادگیری علوم تجربی مبتنی بر پروژه‌، سخنرانی در جمع دبیران، مدیران و دانش‌آموزان آموزش و پرورش منطقۀ ۸ تهران، ۱۴ بهمن ۱۳۸۶
۲۱۸. درگاه مبتنی بر وب، راهی میان‌بر برای ارتباط با مخاطبان، سخنرانی در جمع سردبیران و كارشناسان مجلات آموزشی رشد، اردیبهست۱۳۸۹، تنكابن
۲۱۹. فضای دیجیتال و مجلات رشد، سخنرانی در جمع سردبیران و كارشناسان مجلات آموزشی رشد، مردادماه ۱۳۸۹، دفتر انتشارات کمک آموزشی
۲۲۰. کودکی می‌رفت و در ره می‌گریست؛ درنگی در آموزش زیست‌شناسی؛ آذرماه ۱۳۹۰، در جمع دبیران زیست‌شناسی استان آذربایجان غربی در ارومیه
۲۲۱. . بیایید مقاله بنویسیم، در جمع سرگروه‌های آموزشی عباس‌آباد، دی‌ماه ۱۳۹۰
۲۲۲. تأثیر مسابقات در آموزش علوم، سخنرانی در جمع کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و معلمان علوم تهران، ۱۳۹۴
۲۲۳. مردان بی‌ادعای علم، سخنرانی در نشست نکوداشت انتشار یکصدمین شمارهٔ رشد آموزش زیست‌شناسی، مهرماه ۱۳۹۴