داوری‌های محمد کرام‌الدینی

• داوری‌های بین‌المللی
۱. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۱۹۹۹، اوپسالا- سوئد
۲. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۰، آنتالیا -ترکیه
۳. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۱، بروکسل - بلژیک
۴. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۲، ریگا - لتونی
۵. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۳، مینسک - بلاروس
۶. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۴، بریزبن - استرالیا
۷. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۵، پکن- چین
۸. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۶، ریوکوارتو - آرژانتین
۸. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۷، ساسكاتون - كانادا
۱۰. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۰۸، بمبئی – هندوستان
۱۱. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۱۰، چان ون، کرهٔ جنوبی
۱۲. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۱۳، برن، سویس
۱۳. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی- ۲۰۱۴، بالی، اندونزی
۱۴. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی، ۲۰۱۵، آرهوس، دانمارک
۱۵. عضو هیئت داوران بین المللی المپیاد جهانی زیست شناسی، ۲۰۱۶، هانوی، ویتنام

• داوری‌های کشوری
۱۶. عضو هیئت داوران نخستین جشواره تصویرگران کتاب‌های درسی- ۱۳۸۳
۱۷. عضو هیئت داوران پنجمین جشنوارهٔ کتاب‌های آموزشی رشد-۱۳۸۴
۱۸. عضو هیئت داوران سومین جشنوارهٔ انتخاب كتاب‌های برتر كودك و نوجوان- ۱۳۸۷
۱۹. عضو هیئت داوران ششمین جشنواره ی عکس رشد، ۱۳۸۹
۲۰. عضو هیئت داوران پنجمین جشنواره ی کتاب برتر کودک و نوجوان ۱۳۸۹
۲۱. عضو هیئت داوران نهمین جشنوارهٔ کتاب‌های آموزشی رشد ۱۳۹۰
۲۲. عضو هیئت داوران هفتمین جشنواره‌ی کتاب‌های برتر کودک و نوجوان ۱۳۹۲
۲۳. عضو کمیتهٔ علمی یازدهمین جشنوارهٔ کتاب‌های آموزشی رشد ۱۳۹۳
۲۴. عضو کمیتهٔ علمی سیزدهمین جشنوارهٔ کتاب‌های آموزشی رشد ۱۳۹۵